ImageRearder

 

 

 

崑山科技大學環境工程系《儀器分析實驗室》

 

 

 

 

 

 


      

 

       實驗室簡介與特性

 

 

 

 

.提供本系環境工程教學與研究用精密儀器

.每學年提供基礎儀器分析課程教學使用

.輔助其他實驗課程教學

.支援大專生專題與研究生論文研究